מה ניתן ללמוד מביסוסה של ישראל כאומת הסטארטאפ על עצמנו.

בהרצאה זו נדון בלקחים שניתן ללמוד מביסוסה של ישראל כאומת הסטארטאפ על עצמנו. דרך הפריזמה של הסיפור הישראלי נדבר על עקרונות מהותיים בחדשנות ויזמות כמו ההזדמנות שבכשלון, הפוטנציאל באילוצים והיתרון של איומים, חשיבות עבודת הצוות, גיוון אנושי וכו.