שבירת המיתוסים שיש לרובנו על עולמות החדשנות ויזמות והצצה לתחומים אלו

ההרצאה מהווה הצצה לעולמות החדשנות ויזמות דרך הפרספקטיבה
של המיתוסים שיש למרביתנו על התחומים הללו. באמצעות שבירת 8 המיתוסים העיקריים בנושא אנחנו
מפחיתים את המחסומים ומדגישים בפני הסטודנטים את המקום של כל אחד מהם להשתלב ביזמות
וחדשנות.