המקום והכוח של סטודנטים ליצור השפעה ושינוי דרך הדוגמא של ירושלים

המקום והכוח של סטודנטים ליצור השפעה ושינוי ועל ההזדמנות שהעיר ירושלים (על הייחודיות והאתגרים שבה) מאפשרת לכך.