the_pitch_01.jpg

הסיפור הוא הכל

מה החשיבות של סיפור טוב? מה זה פיץ' ולמה אפשר להשתמש בו?

קרא עוד

מה הקשר בין הצגת מצגת לסיפור? מה זה פיץ' ולמה אפשר להשתמש בו? איך לעשות את זה נכון ולמה המעלית זה המקום הכי נכון להתאמן עליו.

קראו פחות
the_path_to_excellence_1.jpg

הקשר בין מצוינות, יזמות וכשלון

מצוינות היא משהו בר השגה שדורש מאמץ והשקעה ולאו דווקא משהו שנולדים איתו- כשלון אינו ההפך ממצוינות אלא שלב בדרך אליה.

קרא עוד

ההרצאה עוסקת בקשר בין מצוינות, יזמות וכשלון. המטרה היא לתת השראה ולבנות תחושת מסוגלות בקרב השומעים לכך שמצוינות היא משהו בר השגה שדורש מאמץ והשקעה ולאו דווקא משהו שנולדים איתו. שבירת מיתוסים לגבי הנושא של כשלון והקשר בין מצוינות לכשלון יאפשרו זאת ועל הדרך שימוש בעקרונות מעולם היזמות כחלק מארגז הכלים שעוזר להשיג את ההצלחה.

קראו פחות
the_entreprenurial_mindset_01.jpg

ארגז הכלים היזמי

באיזה אופן ארגז הכלים היזמי מגביר את מוכנות הקריירה והעתיד

קרא עוד

ארגז הכלים היזמי- למה יזמות לא מחייבת הקמת מיזם מעולם, באיזה אופן ארגז הכלים הזה מגביר את מוכנות הקריירה והעתיד, מה הוא כולל ואיך ניתן למנף את תקופת הלימודים לשפר את ארגז הכלים הזה.

קראו פחות
startup_nation-_israel_as_a_case_study.jpg

אומת הסטארטאפ - ישראל כמקרה בוחן

מה ניתן ללמוד מביסוסה של ישראל כאומת הסטארטאפ על עצמנו.

קרא עוד

בהרצאה זו נדון בלקחים שניתן ללמוד מביסוסה של ישראל כאומת הסטארטאפ על עצמנו. דרך הפריזמה של הסיפור הישראלי נדבר על עקרונות מהותיים בחדשנות ויזמות כמו ההזדמנות שבכשלון, הפוטנציאל באילוצים והיתרון של איומים, חשיבות עבודת הצוות, גיוון אנושי וכו.

קראו פחות
breatking_myths_about_innovation_entrepreneurship.jpg

חדשנות ויזמות- מה שחשבנו?

שבירת המיתוסים שיש לרובנו על עולמות החדשנות ויזמות והצצה לתחומים אלו

קרא עוד

ההרצאה מהווה הצצה לעולמות החדשנות ויזמות דרך הפרספקטיבה
של המיתוסים שיש למרביתנו על התחומים הללו. באמצעות שבירת 8 המיתוסים העיקריים בנושא אנחנו
מפחיתים את המחסומים ומדגישים בפני הסטודנטים את המקום של כל אחד מהם להשתלב ביזמות
וחדשנות.

קראו פחות
the_pitch_01.jpg

הסיפור הוא הכל

מה החשיבות של סיפור טוב? מה זה פיץ' ולמה אפשר להשתמש בו?

קרא עוד

מה הקשר בין הצגת מצגת לסיפור? מה זה פיץ' ולמה אפשר להשתמש בו? איך לעשות את זה נכון ולמה המעלית זה המקום הכי נכון להתאמן עליו.

קראו פחות
the_path_to_excellence_1.jpg

הקשר בין מצוינות, יזמות וכשלון

מצוינות היא משהו בר השגה שדורש מאמץ והשקעה ולאו דווקא משהו שנולדים איתו- כשלון אינו ההפך ממצוינות אלא שלב בדרך אליה.

קרא עוד

ההרצאה עוסקת בקשר בין מצוינות, יזמות וכשלון. המטרה היא לתת השראה ולבנות תחושת מסוגלות בקרב השומעים לכך שמצוינות היא משהו בר השגה שדורש מאמץ והשקעה ולאו דווקא משהו שנולדים איתו. שבירת מיתוסים לגבי הנושא של כשלון והקשר בין מצוינות לכשלון יאפשרו זאת ועל הדרך שימוש בעקרונות מעולם היזמות כחלק מארגז הכלים שעוזר להשיג את ההצלחה.

קראו פחות
the_entreprenurial_mindset_01.jpg

ארגז הכלים היזמי

באיזה אופן ארגז הכלים היזמי מגביר את מוכנות הקריירה והעתיד

קרא עוד

ארגז הכלים היזמי- למה יזמות לא מחייבת הקמת מיזם מעולם, באיזה אופן ארגז הכלים הזה מגביר את מוכנות הקריירה והעתיד, מה הוא כולל ואיך ניתן למנף את תקופת הלימודים לשפר את ארגז הכלים הזה.

קראו פחות
startup_nation-_israel_as_a_case_study.jpg

אומת הסטארטאפ - ישראל כמקרה בוחן

מה ניתן ללמוד מביסוסה של ישראל כאומת הסטארטאפ על עצמנו.

קרא עוד

בהרצאה זו נדון בלקחים שניתן ללמוד מביסוסה של ישראל כאומת הסטארטאפ על עצמנו. דרך הפריזמה של הסיפור הישראלי נדבר על עקרונות מהותיים בחדשנות ויזמות כמו ההזדמנות שבכשלון, הפוטנציאל באילוצים והיתרון של איומים, חשיבות עבודת הצוות, גיוון אנושי וכו.

קראו פחות
breatking_myths_about_innovation_entrepreneurship.jpg

חדשנות ויזמות- מה שחשבנו?

שבירת המיתוסים שיש לרובנו על עולמות החדשנות ויזמות והצצה לתחומים אלו

קרא עוד

ההרצאה מהווה הצצה לעולמות החדשנות ויזמות דרך הפרספקטיבה
של המיתוסים שיש למרביתנו על התחומים הללו. באמצעות שבירת 8 המיתוסים העיקריים בנושא אנחנו
מפחיתים את המחסומים ומדגישים בפני הסטודנטים את המקום של כל אחד מהם להשתלב ביזמות
וחדשנות.

קראו פחות