האצה ופיתוח מיזמים

זהירות, כאן בונים! 

במסגרת זו מסייע המרכז לפיתוח והקמה של מיזמים. עסקיים, חברתיים וכל מה שבאמצע.
התוכניות כולן מתקיימות אחת לשנה: תוכנית EXPLORE מתקיימת במהלך סמסטר א', תוכניות OPEN ו"המאיץ החברתי" במהלך סמסטר ב'. 
אין תחליף לנסיון- שנת תשפ"ב תהיינה השנה השנייה של תוכנית המאיץ החברתי ותוכנית EXPLORE והשנה הרביעית של תוכנית OPEN.

 

השותפים שלנו

JLMawsmondayasperהרשות לפיתוח ירושליםgooglecloudfacultechlogohuji-faculty-of-medicineagrilogohujiyissumאגודת הסטודנטים בעברית