האם כלל חברי.ות הצוות צריכים להיות מהאוניברסיטה העברית?

לא בהכרח. בצוותים המתקבלים לתכנית נדרשים להיות חבר או חברת צוות מייסד שהינם מקהילת האוניברסיטה העברית. ניתן ליצור צוותים המשלבים חברי וחברות צוות שלא למדו/ לומדות באוניברסיטה העברית.