ניבה טרייסטמן

niva
ניבה
טרייסטמן
מנהלת אדמיניסטרטיבית
Neva@innovate.huji.ac.il